Obsługa środowiskowo-prawna inwestycji

Wychodząc naprzeciw inwestorom nowych inwestycji oraz eksploatatorom inwestycji istniejących wykonujemy:


  • raporty o wpływie inwestycji na środowisko
  • wnioski o pozwolenia zintegrowane
  • operaty wodnoprawne
  • operaty ochrony powietrza

Dotychczasowe opracowania obejmowały takie inwestycje, jak:


  • budowa dróg
  • zakłady przemysłu metalowego
  • stolarnie
  • zakłady transportowo-usługowe
  • budowa stacji paliw
  • i inne
pozwolenia zintegrowane | operaty