Oczyszczalnie ścieków

Firma nasza dostrzega realną potrzebę modernizacji lub rozbudowy istniejących oczyszczalni, zwłaszcza
z rozszerzeniem ich funkcji o gospodarkę osadami ściekowymi.


Wykonujemy wszelkie prace przedprojektowe i projektowe, niezbędne do przygotowania takiej inwestycji. Zawsze starania nasze zmierzają do zaproponowania rozwiązań uzasadnionych pod względem technicznym
i ekonomicznym. Nie zapominamy o kosztach eksploatacji, niezawodności urządzeń, prostej i bezpiecznej obsłudze lub bezobsługowej pracy oczyszczalni. Nasze zainteresowania obejmują w szczególności indywidualne rozwiązania oczyszczalni ścieków bytowych i przemysłowych.


Zakres działań firmy, dotyczący oczyszczalni ścieków obejmuje:


 • modernizację istniejących oczyszczalni
 • dobór oczyszczalni typowych
 • rozwiązania indywidualne oczyszczalni ścieków
 • dobór urządzeń dla potrzeb oczyszczalni
 • rozruchy oczyszczalni ścieków
 • dobór oczyszczalni przydomowych

Szczególnym zainteresowaniem firmy są następujące gałęzie przemysłu:


 • przetwórstwo rolno-spożywcze
 • przemysł metalowy
 • zakłady mięsne

Wobec dużych zaniedbań w gospodarce osadowej istniejących oczyszczalni zachodzi konieczność ich rozbudowy o stanowiska odwadniania osadów i ich końcowe zagospodarowanie.


Firma nasza rozwiązuje ten problem kompleksowo w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniczne przy uwzględnieniu warunków lokalnych i możliwości Inwestora.


Proponowane rozwiązania oczyszczalni ścieków i zagospodarowania osadów wynikają z wielowariantowej analizy techniczno-ekonomicznej przy uwzględnieniu:


 • warunków lokalnych
 • uwarunkowań społeczno-ekonomicznych regionu
 • możliwości odprowadzenia ścieków oczyszczonych
 • możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
 • możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych i technicznych
 • możliwości finansowych Inwestora
pozwolenia zintegrowane | operaty