Optymalizacja rozwiązań

Proponowane rozwiązania oczyszczalni ścieków i zagospodarowania osadów wynikają z wielowariantowej analizy techniczno-ekonomicznej przy uwzględnieniu:


  • warunków lokalnych
  • uwarunkowań społeczno-ekonomicznych regionu
  • możliwości odprowadzenia ścieków oczyszczonych
  • możliwości zagospodarowania osadów ściekowych
  • możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych i technicznych
  • wielowariantowej analizy techniczno-ekonomicznej
  • możliwości finansowych Inwestora
pozwolenia zintegrowane | operaty