Osiągnięcia

Autorami technologii niżej podanych obiektów są fachowcy związani stałą współpracą z naszą firmą.


Ważniejsze osiągnięcia to:


 • oczyszczalnia ścieków komunalnych w Mikołajkach typu SBR, Q=1300m3/d
 • oczyszczalnia ścieków komunalnych w Pszczółkach tzpu SBR, Q=600m3/d
 • oczyszczalnia ścieków w Tczewie - ścieki komunalne, z drożdżowni, z zakładów mięsnych, z zakładów przetwórstwa rybnego. Technologia A2O, Q=22.500m3/d
 • oczyszczalnia ścieków komunalnych w Sieradzu, Technologia A2O, Q=15.000m3/d
 • oczyszczalnia ścieków w Zakopanem, Q=21.000m3/d
 • oczyszczalnia ścieków z produkcji materiałów opatrunkowych, Q=1200m3/d
 • oczyszczalnia ścieków z Zakładów mięsnych w Stanisławowie typu SBR, Q=260m3/d
 • oczyszczalnia ścieków komunalnych w Rowach. Technologia A2O, Q=3500m3/d
 • oczyszczalnia ścieków komunalnych w Redlicy, Technologia A2O z predenitryfikacją osadu, Q=2.100m3/d
 • oczyszczalnia ścieków komunalnych z Zakładów Mięsnych w Przechlewie, Q=2.500m3/d
 • oczyszczalnia ścieków dla Rafinerii Gdańsk, Q=30.000m3/d
 • oczyszczalnia ścieków z produkcji napojów bezalkoholowych PEPSI COLA w Michrowie . Złoża biologiczne, osad czynny, Q=1.200m3/d
 • oczyszczalnia ścieków z produkcji napojów bezalkoholowych PEPSI COLA w Żninie. Fermentacja beztlenowa, złoża biologiczne.
 • rozruch oczyszczalni ścieków w Zakładach Chemicznych "BORYSZEW ERG" oczyszczanie chemiczne, złoża biologiczne.
 • rozruch oczyszczalni ścieków w FABRYCE ŁOŻYSK TOCZNYCH w Kraśniku. Q=5.000m3/d.
 • koncepcja oczyszczalni ścieków w M.F.N.E. ŚWIATOWID w Myszkowie.
 • koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla Z.M.URSUS, Q=5.000m3/d.
 • koncepcja gospodarki ściekowej w ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH KOMUNA PARYSKA w RADOMSKU
 • koncepcja ogólna kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej gminy Podgórzyn
 • koncepcja zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim.
 • koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grójcu
 • koncepcja i projekt wykonawczy oczyszczalni ścieków produkcyjnych z J&J DECOR
 • koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Suchowoli
 • koncepcja gospodarki wodno-ściekowej gminy Nowa Brzeźnica - udział w opracowaniu
 • koncepcja i projekt budowlany oczyszczalni ścieków z laboratoriów Technikum Chemicznego
  w Warszawie
 • instrukcje flotacji osadu nadmiernego: Kombinat Petrochemiczny Płock, PCK Schwedt - Niemcy
 • technologia retencjonowania wód opadowych z połaci dachowej obiektu ARKADIA
  w Warszawie - projekt wykonawczy
 • technologia zbiorników wód opadowych z połaci dachowej obiektu ARKADIA - projekt wykonawczy
 • projekt technologiczny - budowlany - rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suchowoli
 • ekspertyza techniczna możliwości modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przerośli
 • liczne raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i operaty wodno-prawne
pozwolenia zintegrowane | operaty